Gå til innholdet
arbeidsomraader
Kirkens Sosialtjeneste arbeider bredt innenfor helse og sosialsektoren.
Vi tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling til oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening før, under og etter endt soning eller behandling. Arbeid med familie og pårørende er en viktig del av vårt arbeid. Kirkens Sosialtjeneste har også et tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Vi arbeider for å støtte opp om enkeltmenneskers forsøk på å finne en bedre tilværelse. Kombinasjonen av faglig kunnskap og menneskelig varme, bygging av tillitsfulle relasjoner over tid, er grunnleggende elementer både i behandling og oppfølging. Samarbeid mellom offentlige instanser og en ideell virksomhet kan utløse kreativitet og nytenkning. Kirkens Sosialtjeneste vil gjøre sitt for å legge til rette for et slikt samarbeid.
Oppdatert