Gå til innholdet
Kirkens Sosialtjeneste Seksjon oppfølging kan tilby oppfølging både før, under og primært etter soning. Oppfølgingssentrene er en mye brukt arena for soning av samfunnsstraff eller med elektronisk kontroll.
Piperenser
Vi ønsker god tilbakeføring etter avsluttet soning.
Samarbeid med fengsel 
Oppfølging av domfelte er et eget satsingsområde i samarbeid med fengsler og friomsorg. Overgangen fra soning til frihet har et spesielt fokus. Vi har samarbeidsavtaler med alle regioner innen kriminalomsorgen. Vi har mulighet til å gjøre en innsats inn i soningsanstaltene for å bygge relasjoner til innsatte. Oppfølgingstiltakene kan bidra inn i fengselets rehabiliteringsarbeid og tilby turer og aktiviteter.

Samarbeid med friomsorgen
Gjennom samarbeid med friomsorgen kan vi tilby gjennomføring av samfunnsstraff og oppfølging av personer som er under elektronisk soning. I tillegg til oppgaver knyttet til driften av oppfølgingssentrene har flere av våre virksomheter egne arbeidstreningstiltak. Dermed har vi gode muligheter til å tilby meningsfylte oppgaver, også til de som er på soning.

Oppfølging etter soning
Vår erfaring er at mange fortsetter å bruke oppfølgingssentrenes tilbud også etter at soningen er avsluttet. Vår rolle som en link mellom livet innenfor og utenfor murene, bidrar til å sikre en god tilbakeføring for våre deltakere.
Oppdatert