Gå til innholdet
Et godt samarbeid mellom oss som ideell organisasjon og våre samarbeidspartnere  er en viktig forutsetning for at vi sammen kan lykkes med rehabiliteringsarbeidet.
IMG_0892
Øvre Eiker tiltakene - et tett samarbeid mellom kommunen og Kirkens Sosialtjeneste.
Det omfattende samarbeidet med kommuner, NAV, Kriminalomsorgen, Husbanken og andre offentlige instanser, menigheter og frivillige organisasjoner er et særpreg ved oppfølgingsarbeidet vårt.

Sentrale bidragsytere
Helsedirektoratet og Justisdepartementet er viktige samarbeidspartnere for Kirkens Sosialtjeneste. 

Vår rolle i samarbeidet
I samspillet med det offentlige er vi opptatt av å finne vår rolle og bidra til god samhandling. Ofte vil det formelle ansvaret ligge på kommunene og NAV lokalt, kriminalomsorgen eller andre. Våre oppfølgingsvirksomheter kan bidra både til en virkeliggjøring av de individuelle målsettingene og de lokale målsettingene for rusfeltet. Våre ansatte blir ofte invitert inn i ansvarsgrupper rundt den enkelte deltaker. 

Bruk vår erfaring
Kirkens Sosialtjeneste mottar gjerne bestillinger fra kommuner og andre som ønsker å nyttiggjøre seg de ressursene og erfaringene vi sitter med.
Oppdatert