Gå til innholdet
Vi tilbyr behandling i poliklinikk og døgnklinikk for unge mennesker med alvorlige rusmiddelproblemer.
rusbehandling
Omsorg, personlig nærvær og engasjerte behandlere er viktig for pasienter som står midt i krevende endringsarbeid. (Ill.foto)
Vi driver i dag to virksomheter innen rus- og avhengighetsbehandling: Kalfaret Behandlingssenter (Bergen) og Kirkens Sosialtjeneste TSB Stavanger. Oppdragsgiver er Helse Vest Regionalt Helseforetak.

Virksomhetene har et særlig ansvar for å tilby behandling til unge under 25 år. Institusjonene fokuserer både på individuell behandling og gruppebaserte behandlingsmetoder. Brukermedvirkning står sentralt i tilbudet vårt og vi benytter strukturerte metoder for å fremme pasientenes medbestemmelse.

Anerkjente behandlingsmetoder
Behandlingen bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og anerkjente behandlingsmodeller. Vi tror at mennesker gjennom samhandling, felles aktiviteter og opplevelser i et nært, trygt og gjensidig forpliktende fellesskap kan få mot til å leve et liv uten ødeleggende bruk av rusmidler.

Helhetlig tilnærming
Omsorg, personlig nærvær og engasjement står sentralt og er en grunnleggende forutsetning for vekst. Pasientene i målgruppen har sammensatte vansker. Det krever helhetlig tilnærming i forhold til bedret psykisk og fysisk helse, tilpasset dagtilbud/bolig under/ etter behandling, bedret økonomi og et styrket sosialt nettverk.

Samordning
Virksomhetene i Seksjon barnevern og helse blir ledet fra hovedkontoret. Her jobber de blant annet med samordning av kompetansen og etablering av nye tiltak. Virksomhetene drar nytte av hovedkontorets stabsfunksjoner innen:
  • økonomi
  • kommunikasjon.
  • IT

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.
Oppdatert