Gå til innholdet
omoss
Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge.
Kirkens Sosialtjeneste har i dag 18 virksomheter. Organisasjonen ble stiftet i 1987, med formålet om å avdekke hjelpebehov i befolkningen, og bidra med konkrete tiltak for å bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.

Våre tjenester
Vi tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling til oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling. Arbeid med familie og pårørende er en viktig del av vårt arbeid. Kirkens Sosialtjeneste har også ett tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming.

Kirkens Sosialtjeneste driver ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og med arbeidsformer preget av kvalitet og læring. Vi ser vår virksomhet som en del av en tjenestekjede, og legger stor vekt på samarbeid med offentlige og private frivillige aktører. Virksomheten driver nonprofit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten.

Formål
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste har som formål å fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn. Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det. Virksomheten skjer med utgangspunkt i det kristne menneskesyn med respekt for den enkeltes integritet som et helt menneske. Les våre vedtekter. 

Alltid muligheter
Vårt slagord er ”Det finnes alltid muligheter”. Det forplikter oss til å ikke gi opp, men å finne nye veier å gå med de som ønsker at vi skal gå sammen med dem. Hvert enkelt menneske angår oss, og vi er innstilt på å gjøre dristige valg og strekke oss litt lenger.
Oppdatert