Gå til innholdet
Har du en idè eller tanker om behov i ditt nærmiljø som Kirkens Sosialtjeneste kan involveres i? 
god_ide
Har du en ide om samarbeid eller er det behov i nærmiljøet ditt?Ta kontakt med oss!
Vi ønsker kontakt med deg for å se på lokale muligheter hvor vi kan gå inn med vår kunnskap og erfaring. Det kan være innen for arbeidsområder som vi arbeider med i dag, eller andre felt hvor vår kompetanse og erfaring kan nyttiggjøres.  

Kirkens Sosialtjeneste mottar gjerne bestillinger fra kommuner og andre som ønsker å nyttiggjøre seg de ressursene og erfaringene vi sitter med.

Ta kontakt!
  • Ring oss på tlf 23 32 75 50 for en uforpliktende prat. 
  • Du kan også sende en mail til hovedkontoret@s-ks.no der du/dere skriver noe om bakgrunnen for henvendelsen. Husk å oppgi kontaktinfo slik at vi når deg i etterkant.

Vi gleder oss til å høre fra deg! 
Oppdatert