Gå til innholdet
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste driver i dag 18 virksomheter innen helse- og sosialfeltet og har over 500 ansatte.
KstTorsdag%2024486[1]
Vi ønsker å skape grunnlag for vekst, utvikling og nytt håp hos den enkelte. 
Vi vektlegger høy faglig kompetanse i kombinasjon med erfaring, trygge voksenpersoner og et personlig engasjement. 

Frivillige medarbeidere
I tillegg til våre ansatte bidro 123 frivillige medarbeidere med en innsats som tilsvarer 15 årsverk til en verdi på over 8 millioner kroner. Vi hadde også over 50 andre frivillige som gjennom samarbeidsavtaler med andre frivillige organisasjoner og menigheter bidro inn i våre virksomheter.

Økonomi
Våre virksomheter finansieres i all hovedsak gjennom salg av tjenester regulert gjennom samarbeidsavtaler med det offentlige. Disse avtalene er etablert etter anbudskonkurranser basert på Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, eller gjennom nasjonale og kommunale støtteordninger. 


Oppdatert