Gå til innholdet
Hovedkontoret sin funksjon er å støtte generalsekretær i dennes utøvende ansvar for å virkeliggjøre stiftelsens formål og hovedstyrets beslutninger.
Helmuth-2013
Generalsekretær Helmuth M. Liessem
En del av generalsekretærs ansvars- og myndighetsområde er knyttet til de lokale virksomhetene. Dette er organisert slik at virksomhetene er koblet til en av to seksjoner:
1. Seksjon barnevern og helse
2. Seksjon oppfølging.
Disse ledes av seksjonssjef, som også er nærmeste overordnede for virksomhetslederne i seksjonen.

Helmuth M. Liessem
Generalsekretær
Tlf. 970 66 127
h.liessem@s-ks.no

Nora Blaasvær

Seksjonssjef, barnevern og helse
Tlf. 995 53 052
n.blaasvaer@s-ks.no

Ruth Ingrid Ulstein Bøe
Seksjonssjef, oppfølging
Tlf. 970 93 788
r.u.boe@s-ks.no

Øyvind Hov 
Konstituert økonomisjef
Tlf. 404 98 440
o.hov@s-ks.no

Asbjørn Sagstad
Seniorrådgiver
Tlf. 952 17 572
a.sagstad@s-ks.no

Merete Torp Torjussen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 990 39 129
m.t.torjussen@s-ks.no

Gry Jorunn Holmen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 930 89 730
g.holmen@s-ks.no

Gitte Svennevig
Fagutviklingskonsulent
Tlf. 414 36 466
g.svennevig@s-ks.no

Anders Spiten Mathisen
Fagkonsulent
Tlf. 932 28 935
a.s.mathisen@s-ks.no

Ingeborg Fjeldstad Eriksen
Controller
Tlf. 911 07 272
i.f.eriksen@s-ks.no

Marte Aasgaard Sandbu
Controller
Tlf. 900 48 084
m.a.sandbu@s-ks.no

Diana Cazacu

Økonomisekretær
Tlf. 404 98 181
d.cazacu@s-ks.no

Øyvind Nerheim
Prosjektleder, eiendom
Tlf. 982 66 427
o.nerheim@s-ks.no
Oppdatert