Gå til innholdet
Kirkens Sosialtjeneste er en organisasjon som arbeider med utgangspunkt i det kristne menneskesyn, med respekt for den enkeltes integritet som menneske.
Allitd-muligheter

Det finnes alltid muligheter
Vårt slagord: ”Det finnes alltid muligheter" er godt innarbeidet i organisasjonen. Det forplikter oss til aldri å gi opp, men stadig finne nye veier å gå med de som ønsker at vi skal gå sammen med dem. Vi er innstilt på å gjøre dristige valg og strekke oss litt lenger. 

Kjerneverdier
I Kirkens Sosialtjeneste har vi valgt fire kjerneverdier: Respekt, Kompetanse, Dristighet og Håp. Det er viktig for oss at mennesker som møter Kirkens Sosialtjeneste opplever at verdiene er levende og virksomme i organisasjonen.

Respekt
Ordet gir retning om menneskelig likeverdighet – uansett. I Kirkens Sosialtjeneste skal vi ikke tråkke over grensen for andres integritet, men ha nødvendig varsomhet i møte med andres følelser og erfaringer. Den enkelte skal få et individuelt og faglig godt tilpasset tilbud. Vår holdning er at alle mestrer noe, mens man på enkelte områder trenger bistand.

Respekt betyr å sørge for at man blir møtt på eksistensielle behov og trosspørsmål dersom det kommer opp. Respekt handler også om arbeidsmiljø og forholdet medarbeidere seg imellom.

Kompetanse
Kirkens Sosialtjeneste vektlegger høy faglig kvalitet og profesjonalitet. Vi skal ha god fagkunnskap på områdene vi jobber. og virksomheten skal drives ut fra kunnskap om hva som er virksomt for den enkelte. I tillegg til solid teoretisk kompetanse, er menneskelige kvaliteter som omsorgsevne, modenhet og trygghet en viktig del av vårt kompetansebegrep. 

Dristighet
Verden er i endring, og den enkeltes liv er i endring. Dette fordrer at vi som organisasjon åpner opp for fantasi og kreativitet, for innovasjon og gode ideer. Vi skal sammen tenke nye og kanskje andre løsninger for den enkelte, og for måten våre tjenester innrettes på. 

Håp
Håp henger sterkt sammen med framtid, om mulighet for endring, tro på at det nytter, og få nye sjanser når nederlagene kommer. Sammen med brukerne skal vi lete etter muligheter for endring og mestring på ulike områder i livet. Vi skal ha troen på den enkelte og se potensialet, slik at livskvaliteten kan bedres. Håp er også en sentral drivkraft for våre medarbeidere. 

Oppdatert