Gå til innholdet
Virksomheten i Kirkens Sosialtjeneste finansieres i all hovedsak gjennom samarbeidsavtaler med det offentlige.

Disse avtalene er etablert etter offentlige anbudskonkurranser basert på anskaffelsesregelverket, eller gjennom nasjonale og kommunale støtteordninger.

Regnskap

Totalregnskapet for Kirkens Sosialtjeneste består av regnskapene til alle stiftelsens virksomheter. I totalregnskapet er interne overføringer mellom virksomhetene eliminert. Stiftelsen Rostad er egen stiftelse og inngår ikke i regnskapet.

Regnskapet revideres av BDO AS og godkjennes av stiftelsens styre.

Fakturering til virksomhetene
Kirkens Sosialtjeneste (med unntakt av Stiftelsen Rostad) har sentralisert sitt fakturamottak. Vi ønsker derfor at alle fakturaer fortrinnsvis sendes per e-post eller EHF. Alternativ kan den sendes per post.

E-post
Send fakturaen til faktura@s-ks.no. Vedlegget må være i jpeg, tif eller pdf. E-posten kan ikke inneholde bilder/logoer i selve e-posten.

EHF
Kirkens Sosialtjeneste er meldt inn i ELMA og kan motta EHF via vårt aksesspunkt Xledger. Kirkens Sosialtjeneste finner du i ELMA ved å søke på vårt organisasjonsnummer: 975 387 011.

Post

«Fakturamottaker»
Boks 6731 Etterstad
0609 Oslo

Fakturamottaker
Navn på fakturamottaker er Kirkens Sosialtjeneste, etterfulgt av virksomhetens navn. For leverandører som må bruke juridisk navn kan Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste brukes. Da skal virksomhetsnavnet stå på første linje i adressefeltet.

Referanse
Alle fakturaer skal ha en referanse hos oss; en person (bestiller), avdeling eller begge deler.

Betalingsfrist
Vi opererer med minimum 20 dagers betalingsfrist.

For spørsmål 
Ta kontakt med konst. økonomisjef Øyvind Hov (tlf. 40 49 84 40) eller sentralbord: tlf. 23 32 75 50.

Oppdatert