Gå til innholdet
Kirkens Sosialtjeneste ser sine tjenester som en del av en større tiltakskjede og har et omfattende og godt samarbeid med offentlige og private tiltak innen helse- og sosialfeltet, samt med ulike frivillige organisasjoner.
Seksjon oppfølging
Våre oppfølgingsvirksomheter samarbeider med en rekke instanser og organisasjoner, som for eksempel: kommuner, NAV, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Husbanken, friomsorgen, brukerorganisasjoner,  andre frivillige organisasjoner og menigheter. Våre ansatte blir ofte invitert inn i ansvarsgrupper rundt den enkelte deltaker.

Seksjon barnevern og helse
Våre offentlige samarbeidspartnere og oppdragsgivere er innen:
  • Barnevern: Bufetat og kommuner
  • Psykisk helsevern: Helse Sør-Øst RHF og kommuner
  • Rus- og avhengighetsbehandling: Helse Vest RHF og kommuner
  • Tilbud for utviklingshemmede: Kristiansand kommune

Vi legger vekt på et tett og forpliktende samarbeid med offentlige myndigheter og andre private, ideelle organisasjoner.   


Oppdatert