Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med 18 virksomheter innen helse- og sosialfeltet.

Vi tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling, oppfølgingstjenester under og etter soning eller behandling. Stiftelsen driver også ett tilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming.  

Nøkkeltall
Kirkens Sosialtjeneste består av 18 virksomheter og rundt 500 ansatte. I tillegg hadde vi 124 frivillige, som bidro med en innsats som tilsvarer 14,7 årsverk til en verdi på over 8 millioner kroner. i 2015. Gjennom samarbeidsavtaler med ulike frivillige organisasjoner og menigheter, bidro også over 50 andre frivillige inn i våre virksomheter. 

Inntekter
Hoveddelen av stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste sine inntekter kommer av samarbeidsavtaler med offentlige etater og søknader om støtte. Andre inntekter består av leieinntekter, salg av tjenester, tildelinger fra legater og stiftelser samt gaver fra menigheter, enkeltpersoner eller bedrifter.

Målsetting
Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.

Ledelse
Fungerende styreleder
Marianne Uri Øverland

Administrasjon:
Helmuth M. Liessem - generalsekretær
Kåre Dag Mangersnes - assisterende generalsekretær
Ruth Ingrid Ulstein Bøe - seksjonssjef oppfølging
Nora Blaasvær - seksjonssjef barnevern og helse
Øyvind Hov - økonomisjef

Kontaktinformasjon klikk her

Les mer om Kirkens Sosialtjeneste: ”Om oss”.

 

Oppdatert