Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell og diakonal stiftelse med 18 virksomheter. Vi tilbyr tjenester innen barnevern, rus- og avhengighetsbehandling, psykisk helsevern og oppfølgingstilbud til mennesker under/ etter soning eller behandling, samt tilbud for psykisk utviklingshemmede. I Kirkens Sosialtjeneste er vi rundt 500 ansatte og over 100 frivillige medarbeidere. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter! Les mer på kirkenssosialtjeneste.no

Bergfløtt Behandlingssenter i Lier er en del av Kirkens Sosialtjeneste. Virksomheten er et spesialisert behandlingstilbud for mennesker med schizofreni/psykoseproblematikk. Institusjonen har en døgnenhet med 12 plasser for unge pasienter, to brukerstyrte plasser, samt en poliklinikk.

SOSIONOM - fast stilling 60%

På Bergfløtt begynner vi tidlig å forberede utskrivning til hjem/ kommune. Vi søker derfor en medarbeider som skal jobbe sammen med pasientene og behandlingsteamet i kontakt med Nav og andre instanser i kommunene, og som har god kunnskap om aktuelt lovverk.
Selvstendighet og gode samarbeidsevner er viktig
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
• Et aktivt og bredt sammensatt fagmiljø
• Veiledning
• Undervisning / kompetanseutvikling
• Medlemskap i KLP
• Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 3.april

For spørsmål til stillingen kontakt;
Virksomhetsleder Brita Vethe, 32 22 68 00 ( 915 66 528)
Avdelingsleder i døgnavdelingen, Marit Arnestad, 32 22 68 24 (991 55 410)

Søknad med CV sendes: bergflott@s-ks.no
eller Bergfløtt Behandlingssenter,
Bergflødtvn. 69, 3404 Lier.
www.kirkenssosialtjeneste.no
Oppdatert