Gå til innholdet
KS-banner
Bergfløtt Behandlingssenter er et behandlingstilbud for mennesker med schizofreni / psykose-problematikk. Bergfløtt Behandlingssenter ligger i Lier kommune. Gjennom en oppdragsavtale mellom Kirkens Sosialtjeneste og Helse Sør-Øst RHF er vi en del av det samlede psykiatriske spesialisthelsetjenestetilbudet i regionen. Virksomheten ligger under Fritt Sykehusvalg.

Virksomheten er en del av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert