Gå til innholdet
Hjerte-av-blader
Hovedkontoret er lokalisert i Oslo og har ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak. Den daglige ledelsen av stiftelsen ivaretas av generalsekretær, som leder hovedkontoret med åtte ansatte. 

Hovedkontoret ivaretar et bredt spekter av oppgaver. En del av generalsekretærs ansvars- og myndighetsområde er knyttet til de lokale virksomhetene. Dette er organisert slik at virksomhetene er koblet til en av to seksjoner:
Disse ledes av seksjonssjef, som også er nærmeste overordnede for virksomhetslederne i seksjonen.

I tillegg er det avdelinger med støttefunksjoner innen kommunikasjon, økonomi, IT og eiendom. 
Oppdatert