Gå til innholdet
i trekket
Huset oppfølgingssenter i Tromsø er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet.

Vi ønsker å være et trygt og godt værested, ha fokus på aktivitet og turer, samt individuell oppfølging. Av hensyn til alle som skal være en del av Huset oppfølgingssenter vektlegger vi et miljø uten rus.

Huset oppfølgingssenter er en del av Kirkens Sosialtjeneste, som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Kirkens Sosialtjeneste arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert