Gå til innholdet
Huset oppfølgingssenter jobber for at mennesker skal få nye muligheter. Du kan være med å hjelpe oss med det! Vi trenger deg. 
piperenser04
Det er flere måter å støtte arbeidet vårt på. 
Du kan støtte arbeidet vårt på ulike måter:

Ønsker du å støtte oss økonomisk? 
Huset oppfølgingssenter søker årlig om driftsmidler fra kommuner og stat, men er i tillegg avhengig av innsamlede midler og gaver for å kunne gi tilbudet vi har i dag. Vi er takknemlige for at privatpersoner, næringsliv, menigheter, lag og foreninger vil stå sammen med oss for å skape et godt lokalt oppfølgingstilbud. Bruk konto: 3000 22 95284 og merk gaven "Huset oppfølgingssenter". Vi takker for ditt bidrag!

Om gaver til Huset oppfølgingssenter og skattefradrag
Fradraget gjelder for samlet beløp over 500 kroner per år til Huset oppfølgingssenter. Skattefradraget er på 28 prosent av innbetalt beløp, og maksimalt fradrag er kr 12 000,-. Innbetalinger må være på vår konto innen 31. desember for skattefradrag påfølgende år.
For å rapportere dine bidrag til skattemyndighetene trenger vi ditt fødselsnummer. Dette må vi ha skriftlig. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Bedriftssamarbeid
Huset oppfølgingssenter ønsker å komme i kontakt med lokalt næringsliv for å se på mulighetene for et samarbeid. Når en bedrift støtter en god sak kan bedriftens troverdighet øke, som igjen bidrar til et godt omdømme. I tillegg kan et slikt samarbeid gi postive effekter innad i bedriften. Medarbeidere blir engasjerte i et felles prosjekt som skaper enusiasme, økt stolthet og sterkere samhold blant ansatte.

Mange kjenner noen som sliter med problemer som vi jobber med i Kirkens Sosialtjeneste. Et samarbeid kan sette fokus på temaer som igjen kan virke forebyggende i egen bedrift. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

Oppdatert