Gå til innholdet
Huset oppfølgingssenter har eget driftsstyre, oppnevnt av hovedstyret i Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste.
DSC_0271
Fra styremøte på Huset.
Driftstyret har delegert fullmakt for den administrative, faglige og økonomiske driften av virksomheten.

Driftsstyret har et helhetlig ansvar for driften og skal påse at den til enhver tid skjer i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, stiftelsens verdigrunnlag, overordnede mål og retningslinjer fastsatt av stiftelsesstyret.

Driftsstyrets medlemmer

Reidar Høifødt (styreleder)
Herborg Finnset
Tore Ødegaard
Ruth Stenersen
Jens Egil Holand

Administrativ ledelse
Virksomhetsleder rapporterer til seksjonssjef i "Seksjon oppfølging". Seksjonssjefen rapporterer videre til generalsekretær. De har et bredt spekter av oppgaver, og et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.
Oppdatert