Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell, diakonal stiftelse som driver 18 virksomheter innen helse- og sosialfeltet. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter!

Kalfaret Behandlingssenter i Bergen er en del av Kirkens Sosialtjeneste. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rus- og avhengighetsbehandling for unge i regionen, og er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse. Det er 5 psykologer ved behandlingssenteret.


Vi søker:

PSYKOLOGSPESIALIST

100 % fast stilling

Psykologene har oppgaver innen diagnostikk, behandling, veiledning, inntaksarbeid og tverrfaglig samarbeid internt/eksternt i både døgn- og poliklinikk.

Kvalifikasjoner
• Godkjent psykologspesialist
• Spesialisering innen rus og avhengighetsproblemer er en fordel
• Psykolog som snart er spesialist kan også søke.

Vi tilbyr en arbeidsplass med engasjerte medarbeidere, tverrfaglig samarbeid og muligheter for faglig utvikling. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Lønn etter avtale. Tiltredelse så raskt som mulig.

Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder/psykologspesialist Tordis Stokke på tlf. 416 46 982.
Søknad med CV sendes til: t.stokke@s-ks.no innen 01.04.17.

Oppdatert