Gå til innholdet
 
Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell og diakonal stiftelse med 18 virksomheter som tilbyr tjenester innen rus- og avhengighetsbehandling, barnevern, psykisk helsevern, oppfølgingstilbud til mennesker under/etter soning eller behandling, og tilbud for psykisk utviklingshemmede. Vi er rundt 500 ansatte og over 120 frivillige medarbeidere. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter!

Kirkens Sosialtjeneste TSB Stavanger
tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling for unge i regionen og er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring.

Vi søker

MILJØTERAPEUT

100 % fast stilling. Turnus med arbeid hver 3.helg

Kvalifikasjoner for stillingen
• Kompetanse og erfaring innen miljøterapi
• Min. 3-årig helse- eller sosialfaglig utdannelse på høyskole eller universitetsnivå
(sykepleier, sosionom, vernepleier)
• Engasjement for vår pasientgruppe
• Førerkort kl.B
   
For begge stillingene:
• Tiltredelse så snart som mulig
• Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, tverrfaglig samarbeid og muligheter for faglig utvikling.
• Lønn følger tariff (spesialisthelsetjenesten), og vi har gode forsikrings og pensjonsordninger.
• Vil du vite mer, kontakt konstituert virksomhetsleder Tordis Stokke på tlf. 416 46 982.
• Vi ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.
• Søknad med CV sendes tsb.stavanger@s-ks.no
Søknadsfrist: innen 01.03.2017


PSYKOLOGSPESIALIST / PSYKOLOG

100% fast stilling

Psykologene har oppgaver innen diagnostikk, behandling, veiledning, inntaksarbeid og tverrfaglig samarbeid internt/eksternt. Oppgavene er knyttet til både døgnklinikk og poliklinikk.

Kvalifikasjoner for psykologspesialiststillingen

•  Godkjent psykologspesialist
•  Spesialisering innen rus og avhengighetsproblemer er en fordel

Vi ser etter en medarbeider som er personlig egnet og har relevant erfaring. Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Psykolog som er i spesialiseringsforløp kan også søke. Det kan også være aktuelt å tilby stilling/engasjement til nyutdannet psykolog.

Vi tilbyr
• En arbeidsplass med engasjerte medarbeidere, tverrfaglig samarbeid og muligheter for faglig utvikling 
• Lønn etter avtale
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Tiltredelse så raskt som mulig

For mer informasjon
Ta gjerne kontakt med konstituert leder og psykologspesialist Tordis Stokke, tlf. 416 46 982.

Søknad med CV sendes til: tsb.stavanger@s-ks.no innen 01.03.17.

Oppdatert