Gå til innholdet
Øvre Eiker tiltakene driver boligsosialt arbeid for personer som er i rehabiliteringsfasen.
hybel-bebodd
En av leilighetene i Stasjonsgata
Leiligheter i Stasjonsgata
Høsten 2012 ble fire 4 ettervernsleiligheter i tilknytning til Bruhjørnet oppfølgingssenter klare for innflytning. Leilighetene er for personer som har tatt et valg om å slutte med rus og/eller kriminalitet, og som har behov for oppfølging på ulike områder i livet. Beboerne har tett tilknytning til oppfølgingssenteret, og deltar i aktiviteter og fellesskap. Det er tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser.
Oppdatert