Gå til innholdet
Bildeforslag-1
Solstrand Barnevernsenter har et bredt tilbud til barn og familier. Senteret har fire avdelinger på Karmøy, i Haugesund og på Stord:

  • Institusjonstilbud for barn og ungdom
  • Fosterhjemsavdelingen
  • Foreldre & Barn avdelingen 
  • Hjemmebaserte tjenester

Vi gir tilbud i avtale med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommuner.

Virksomheten er en del av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Oppdatert
SolstrandBarnevernsenter_Invitasjon_TraumebevisstOmsorg
INVITASJON til gratis fagdager: "Traumebevisst omsorg"
01.11.2017 og 01.02.18
Påmeldingsfrist: 19.10.2017
Les mer
Solstrand_Invitasjon_Jubileumsseminar
INVITASJON til gratis jubileumsseminar 23.11.17
«Tilknytningsperspektivet i praktisk barnevernsarbeid».
Påmeldingsfrist: 06.11.17
Les mer