Gå til innholdet
Vi trenger også fosterhjem. Klikk på linken til venstre i menyen.

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell og diakonal stiftelse med 18 virksomheter. Vi tilbyr tjenester innen barnevern, rus- og avhengighetsbehandling, psykisk helsevern, oppfølgingstilbud til mennesker under- og etter soning eller behandling, samt tilbud for psykisk utviklingshemmede. I Kirkens Sosialtjeneste er vi rundt 500 ansatte og over 100 frivillige medarbeidere. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter! Les mer på

Foreldre & Barn avdelingen ved Solstrand Barnevernsenter har som målsetting å fremme «Tidlig hjelp til god omsorg». Avdelingen gir tilbud til familier med barn fortrinnsvis i alder 0 til 3 år. Solstrand barnevernsenter er tilknyttet Kirkens Sosialtjeneste og har avdelinger på Stord, Karmøy og i Haugesund. Foreldre & Barn avdelingen er lokalisert i Haugesund.Foreldre & Barn avdelingen søker:

Psykologspesialist / Psykolog (100%)

Arbeidsoppgaver:
- Utredning av omsorgsevne hos foreldre
- Utprøving av tiltak for å bedre omsorgsevnen
- Saksansvar i enkeltsaker
- Veiledning til foreldre, individuelt og i gruppe
- Videreutvikling av det faglige arbeidet ved avdelingen

Ønskede kvalifikasjoner:

- Psykologspesialist eller psykolog
- Kompetanse på samspill og tilknytning
- Erfaring med utredning- og oppfølgingsarbeid med barn og familier.
- Erfaring med tverrfaglig samarbeid
- Veiledningskompetanse og erfaring
- Erfaring fra miljøterapeutisk behandling

Vi søker en person som:

- Har engasjement for faget og fagutvikling
- Trives i samarbeid med andre
- Er selvstendig og fleksibel
- Er systematisk og effektiv
- Kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig

Du blir en del av:
- Et team rundt den enkelte familie
- En dynamisk og meningsfull arbeidsdag
- Et arbeidsfellesskap med mange muligheter for påvirkning, endring og ny læring

Barnevernsarbeidet er et felt i stadig utvikling. F&B er et hjelpetiltak for utsatte sped- og småbarn og deres foreldre. F&B skal bistå kommunen med å treffe beslutninger om «barnets beste» fremover. Her trenger vi din kompetanse.

For nærmere informasjon, kontakt avdelingsleder Anne Lise Ness på tlf. 40 41 11 83 eller al.ness@s-ks.no

Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Søknad sendes til solstrand@s-ks.no innen 15.august 2017
Oppdatert