Gå til innholdet
Huset
Stiftelsen Rostad driver Rostad Ungdomsheim, Rostad Skole A/S og Agrovin A/S. 

Rostad Ungdomsheim er en barnevernsinstitusjon i Inderøy for barn og unge i alderen 9-18 år med store omsorgsbehov. Vi arbeider på oppdrag for Bufetat og kommuner, og har en avtale om 20 institusjonsplasser. Ungdommene kommer hovedsakelig fra Region Midt Norge.

Rostad Skole A/S drives av Stiftelsen Rostad, og tilbyr egen grunnskole knyttet til institusjonen. 

Stiftelsen Rostad er en del av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert