Gå til innholdet
rafting 3
Styve Gard gir behandling, oppfølging og omsorgstiltak til barn og ungdom i alderen 10 – 18 (23) år, som av ulike årsaker trenger støtte og hjelp. Vi arbeider i hovedsak på oppdrag for Bufetat, Oslo kommune, Bergen kommune og omegnskommuner til Bergen.

Vi har et bredt og helhetlig tilbud til ungdom. Styve Gard driver behandling i institusjon, rekruttering og oppfølging av forsterkede fosterhjem, ettervernstiltak samt hjemmebaserte hjelpetiltak. I tillegg kan vi tilby individuelt tilpasset avlastning til foreldre og fosterhjem.

Virksomheten er en del av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Oppdatert