Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste, Styve Gard skal starte 2 barnevernsinstitusjoner i Nesodden kommune. Målgruppen er ungdom med alvorlige og sammensatte adferdsuttrykk. Vi søker nå etter erfarne miljøterapeuter og våkne nattevakter til den ene av disse avdelingene som åpner 01.07.17.  

Styve Gard gir behandling, oppfølging og omsorgstiltak til barn og ungdom i alderen 10 - 18 (23) år, som av ulike årsaker trenger vår støtte og hjelp. Våre oppdragsgivere er Bufetat og kommuner. Virksomheten er preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Har du faglige ambisjoner og utfordringer? Vi vil høre fra deg!

Miljøterapeuter til ny barnevernsinstitusjon

Vi har flere faste (100%) miljøterapeutstillinger som vi nå skal bemanne. Arbeidsoppgaver vil være endrings- og utviklingsarbeid med ungdommene og deres nettverk, samt oppfølging og daglig omsorg. Arbeidet er i medleverturnus (7/14 eller 4-7 og 3-7). Avdelingen ligger på Nesoddtangen.

Våken nattevakt

Vi har behov for ansatte til flere våken nattevakt stillinger i 67% med arbeid hver 3. helg .

Arbeid hos oss innebærer ansvar for faglig innhold samt dokumentasjon, planarbeid og evaluering.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Krav om 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning. Annen relevant høgskoleutdanning kan vurderes. For nattevaktstillingene kan dette kravet fravikes.
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Engasjement, stå på vilje og evne til fleksibilitet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante stillinger
 • God faglig oppfølging
 • Opplæring og veiledning
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter Virke - tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordning

Det er krav om politiattest og vurdering av personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Vi trenger også ekstravakter - ta kontakt!

For mer informasjon, ta kontakt!
Kontakt avdelingsleder Ann-Christin Sandsengen, tlf. 976 89 922 for nærmere opplysninger.

Søknad med CV sendes til: post-styvegard@s-ks.no
Søknadsfrist: innen 21.juni 2017.
Tiltredelse: 01.08.2017 . 

Kort om Kirkens Sosialtjeneste
Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell og diakonal stiftelse med virksomheter som tilbyr tjenester innen rus- og avhengighetsbehandling, barnevern, psykisk helsevern, oppfølgingstilbud til mennesker under/etter soning eller behandling, og tilbud for psykisk utviklingshemmede. Vi er rundt 500 ansatte og over 120 frivillige medarbeidere. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter!
   

Oppdatert