Gå til innholdet
Ledige stillinger ved avd. Nesodden (Akershus) og Voss (Hordaland).

Kirkens Sosialtjeneste, Styve Gard starter ny barnevernsinstitusjon for ungdom med alvorlige og sammensatte atferdsuttrykk på Nesodden. Nå søker vi etter erfarne

MILJØTERAPEUTER OG VÅKNE NATTEVAKTER
Avdeling Nesodden (Akershus), 2.gangsutlysning

  • Faste stillinger
  • Tiltredelse: 01.06.2017
  • Virksomheten starter åpner 01.07.17

Miljøterapeuter
Vi har behov for 6 miljøterapeutstillinger. Arbeidsoppgaver vil være endrings- og utviklingsarbeid med ungdommene og deres nettverk, samt oppfølging og daglig omsorg. Arbeidet er i medleverturnus (7/14 eller 4-7 og 3-7).

Våken nattevakt

Vi har behov for 3 våken nattevakt stillinger. Stillingene er 67% med arbeid hver 3. helg.

Arbeid hos oss innebærer ansvar for faglig innhold samt dokumentasjon, planarbeid og evaluering

Ønskede kvalifikasjoner
• Krav om 3 årig sosialfaglig høgskoleutdanning. Annen relevant høgskoleutdanning kan vurderes. • • For nattevaktstillingene kan dette kravet fravikes.
• Relevant videreutdanning vil bli vektlagt
• Erfaring fra tilsvarende arbeid
• Engasjement, stå på vilje og evne til fleksibilitet
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Førerkort klasse B

Det er krav om politiattest og vurdering av personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
• Utfordrende og interessante stillinger
• God faglig oppfølging
• Opplæring og veiledning
• Lønns- og arbeidsvilkår etter Virke - tariff
• Gode pensjons- og forsikringsordninger

For mer informasjon

Kontakt prosjektleder Eirik Pettersen på tlf. 993 81 448 for nærmere opplysninger.

Søknad med CV merket «Nesodden» sendes til e-post: post-styvegard@s-ks.no innen 5.mars 2017.


Kirkens Sosialtjeneste, Styve Gard har behov for nye faglig trygge og engasjerte miljøterapeuter til våre avdelinger i Voss kommune. Vi har en økende pågang etter våre tjenester og skal åpne en ny avdeling til sommeren.


Vi søker etter

MILJØTERAPEUTER OG VÅKNE NATTEVAKTER
Avdeling Voss (Hordaland)

Miljøterapeuter
Vi har behov for 6 nye miljøterapeuter. Arbeidsoppgaver vil være endrings- og utviklingsarbeid med ungdommene og deres nettverk, samt oppfølging og daglig omsorg. Arbeidet er i medleverturnus (4-7 / 3-7).

Våken nattevakt
Vi har behov for 3 nattevakter i 67% stilling, med arbeid hver 3. helg.

Ekstravakter
Behovet for ekstravakter øker ved utvidelsen. Relevant erfaring og personlig egnethet vektlegges.
For å arbeide hos oss må du ha evnen til å jobbe systematisk og være faglig trygg. Ungdommene i målgruppen vår har krevende atferdsuttrykk, og en må kunne romme dette på en trygg og omsorgsfull måte. Arbeid hos oss innebærer ansvar for faglig innhold samt dokumentasjon, planarbeid og evaluering.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Krav om 3 årig sosialfaglig høgskoleutdanning. Annen relevant høgskoleutdanning kan vurderes. For nattevaktstillingene kan dette kravet fravikes.
• Relevant videreutdanning innen blant annet barnevern, psykisk helse, miljøterapi eller rus.
• Erfaring med traumesensitiv omsorg, MI og ART
• Engasjement, stå på vilje og evne til fleksibilitet
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Førerkort klasse B

Vi kan tilby:
• Utfordrende og interessante stillinger
• Opplæring og veiledning
• Lønns- og arbeidsvilkår etter Virke - tariff
• Gode pensjons- og forsikringsordninger

Det er krav om politiattest.

Kontaktpersoner
Jan Bjarte Kjelby, virksomhetsleder, tlf 906 28 240
Mona Bystøl, avdelingsleder, tlf 989 05 718

Søknad med CV sendes til: post-styvegard@s-ks.no innen 27.februar


Oppdatert