Gå til innholdet
KirkensSosialtjeneste_002
Torridalsveien Aktivitetshus er et aktivitets- og overnattingstilbud for utviklingshemmede barn, ungdom og voksne i Kristiansand kommune. 

Vi ønsker å gi et tilbud der vi ivaretar hele mennesket, og har tro på at alle mennesker har noe de på forskjellige måter kan uttrykke og videreutvikle. Vi har et bredt spekter av aktiviteter for å kunne ivareta brukernes forskjellige behov og ønsker. Målet er at det skal være lystbetont, men samtidig noe å strekke seg etter.

Vår oppdragsgiver er EBT (Enhet for Bolig- og Tjenestetildeling) i Kristiansand kommune. 

Virksomheten er en del av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
 
”Hvis du tror jeg trenger oppbevaring, tar du feil. Livet mitt er sterkt, rikt og godt. Jeg har venner, ler og gråter, skaper og forandres.”
Oppdatert