Gå til innholdet
Gutten leiebilde
Kirkens Sosialtjeneste TSB Stavanger i Stavanger tilbyr behandling til unge mennesker i alderen 18 til 30 (35) år som strever med rusmiddel- og avhengighetsproblemer. Vi har et særlig ansvar for å prioritere pasienter under 25 år. Behandlingen er på frivillig grunnlag og behandlingslengden er individuell. Vi har poliklinikk og døgnklinikk.

Vi arbeider på oppdrag fra Helse Vest Regionalt Helseforetak og er en del av det offentlige tilbudet innen tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB) i regionen. Vi jobber ut fra anerkjente kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.

Virksomheten er en del av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Vi arbeider aktivt for at virksomhetene skal være preget av høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.
Oppdatert