Gå til innholdet
Seksjon oppfølging tilbyr tjenester før, under og etter soning eller behandling. Vi driver åtte oppfølgingssentre. Dette er rusfrie arenaer for mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet. Vi driver også ett lavterskel værested, tre ulike boligtiltak og en rekke arbeidstreningstiltak. 
oppfolging
Ettervern forbygger tilbakefall i en sårbar periode. (Ill.foto)

Oppfølgingen av deltakerne legges til rette individuelt. Målet er å bedre livssituasjonen med utgangspunkt i deltakernes forutsetninger og behov, hindre tilbakefall til rus og kriminalitet, og bygge nye sosiale nettverk. 

Helhetlig oppfølging
Våre virksomheter driver helhetlig oppfølging. Det betyr at vi i arbeidet med å forebygge tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet, fokuserer på ulike livsområder og arenaer. En del av våre deltakere har dobbeldiagnose, ved at de i tillegg til rusproblemer også har psykiske lidelser.

Våre tilbud 
Åtte oppfølgingssentre
Rusfrie arenaer for mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet. Disse er lokalisert til Tromsø, Steinkjer, Hamar, Øvre Eiker, Sandnes, Bergen, Os i Hordaland og Skien. 

Tre boligtiltak
Boligtilbudet drives i tilknytning til Øvre Eiker tiltakene, Hamartiltakene og ved Hørløcksveg i Trondheim.

Ett lavterskel værested
Aktive rusmisbrukere får nødvendig tilbud som: mat, medisinsk tilsyn og tannlegehjelp, samtaler, praktisk hjelp og gratis sprøyter. Dette tilbudet er på Hamar. 

Arbeidstreningsprosjekter
Disse prosjektene drives en rekke steder i regi av oppfølgingssentrene.

Samordning
Virksomhetene i Seksjon oppfølging ledes fra hovedkontoret. Herfra jobbes det blant annet med samordning av kompetansen og etablering av nye tiltak. Virksomhetene drar nytte av hovedkontorets stabsfunksjoner innen IT, økonomi og kommunikasjon.

Vil du vite mer? 
Kontaktperson for oppfølgingssarbeidet i Kirkens Sosialtjeneste er seksjonssjef Ruth Ingrid Ulstein Bøe ved hovedkontoret i Oslo (tlf. 970 93 788). 
Oppdatert