Gå til innholdet
Seksjon oppfølging har rundt 50 ansatte. Disse er levende engasjert i å legge til rette for å oppfylle målene for virksomheten og den enkelte deltaker. 
jarlegaarden
Godt kollegafellesskap!
Ved oppfølgingsvirksomhetene er det ansatt miljøterapeuter, miljøarbeidere og arbeidsledere. De fleste av våre ansatte har høyere utdanning og lang erfaring fra feltet.

Virksomhetslederne har et overordnet ansvar for driften lokalt.

Virksomhetene er tilknyttet Seksjon oppfølging ved Kirkens Sosialtjeneste sitt hovedkontor. 
Oppdatert