Gå til innholdet
Kirkens Sosialtjeneste driver også ett lavterskel værested med krisehybler, og ett lavterskel boligtiltak. Her stiller vi ikke krav om rusfrihet til deltakerne eller beboerne.
mann henter mat
Et godt kvalitativt tilbud til rusavhengige. 
Værested
Kirkens Sosialtjeneste driver ett lavterskeltilbud hvor aktive rusmisbrukere får nødvendige tilbud som næringsrike måltider, medisinsk tilsyn og tannlegehjelp, samtaler, praktisk hjelp og gratis sprøyter.

Les mer om Værestedet Arbeideren her.

Boligtiltak 
Hamartiltakene disponerer to akkutthybler som leies ut i tett samarbeid med Hamar kommune.  

Øvre Eiker tiltakene har ansvar for driften av boligtiltaket Haugveien på oppdrag fra Øvre Eiker kommune. 

Oppdatert